Ugrás a fő tartalomra

Kitekintés

A csíksomlyói búcsú egy volt prágai ösztöndíjas szemével.

A csíksomlyói búcsú a székelyek 1500-as évek derekára datálható, katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata. Az esemény alapja az a hagyomány, mely szerint János Zsigmond erdélyi fejedelem –aki katolikus hitben nevelkedet, majd széles skálát bejárva végül unitárius hitre tért- erőszakkal akarta unitárius hitre kényszeríteni a hitükhöz ragaszkodó Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát. A legenda szerint Zsigmond fejedelem nagy haddal érkezett Csíkországba, hogy akaratának érvényt szerezzen. A katolikus sereget a gyergyóalfalusi plébános szervezte meg, és a tolvajos tetői ütközetben győzedelmeskedtek a protestáns hadak felett. A csata alatt a székely asszonyok s gyermekek csíksomlyói templomban imádkoztak a győzelemért, Baba Máriához, a tűzbe öltözött Boldogasszonyhoz (a csángók ma is így nevezik Szűz Máriát). Azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút.

A búcsú azonban, bár egy római katolikus szentmise, mégis 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. Zarándokok százezrei érkeznek a világ minden tájáról, a legtöbben Magyarországról és a Felvidékről. De a tömegben lobogó zászlók mutatják meg igazán milyen sok helyről vesznek részt az eseményen, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A pünkösdi misét és a hozzá tartozó eseményeket a Duna tv minden évben élőben közvetíti.

Jómagam 2000-ben vettem részt először a búcsúban, akkor még gyermekfejjel fel sem fogtam hová érkeztem. Szüleim katolikus neveltetésben részesítettek, az általános iskolát és a gimnáziumot is felekezeti iskolában jártam ki. A gyakorlati hit élet részese mindenapjaimnak, mégis a Csíksomlyói búcsú élőben akkora hatást gyakorolt rám, hogy megfogadtam, hogy amikor csak lehetőségem nyílik, elzarándokolok a Csíksomlyó Szűzanyához. Az évek során voltam már gimnazistaként, cserkészcsapattal, de ahogy telet az idő próbáltam minél több barátomat az élet legkülönbözőbb területeiről meggyőzni, hogy legalább egyszer az életben érdemes elzarándokolni ide. Szerencsére törekvésemet siker koronázta, és gyakorlatilag minden évben nagy csapattal vágunk neki az útnak. A közéleti tevékenységemnek köszönhetően megismerkedtem rengetek erdélyi ifjúsági szervezettel, szerte az országból, és az utóbbi években mindig útba ejtjük a különböző régiók magyar ifjúsági közösségeit, ahol tapasztalatot cserélünk, beszélgetünk, és várost nézünk. Az odafelé tartó úton egy éjszakát immáron hagyományosan Kolozsváron töltünk,  Mátyás király szülővárosában.

Az élet úgy hozta, hogy 2014-es évben Prágában dolgozhattam a  magyar közösségért. Bár remekül éreztem magam, féltem, hogy ebben az évben a munka és a távolság miatt nem tudok részt venni a búcsúban. Szerencsémre fogadószervezetem, a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége, és annak is országos szervezőtitkára valamint elnöke engedélyével mégis lehetőségem nyílott rá. Közel 2 hónap távollét után az első haza utam Csíksomlyóra vezethetett, amiért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ezt lehetővé tették nekem.
 
 
A bejegyzést készítette: Kocsis Dániel

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Erdély az ízek birodalma II.

Barangolás Udvarhelyszéken és a Sóvidéken
Másnap a reggelit követően a Székelyudvarhelyhez közeli szejkefürdői forrásnál álltunk meg kortyolva egyet a gyógyvízből, majd pedig a borvízmúzeumba vittek el minket erdélyi barátaink. A múzeumban még a mai napig látható Orbán Balázs szobra, az ő neve szorosan összekapcsolódik Szejke-fürdővel, amellett hogy fényképeivel megörökítette a kor természeti, épített és néprajzi örökségét, felvirágoztatta az ottani fürdő kultúrát is. A rossz időjárási körülményekre való tekintettel sajnos nem tudtunk felmenni a Hargitára, a székelyek szent hegyére, így helyette a parajdi sóbánya felé vettük az irányt. Útközben megálltunk Tamási Áron sírjánál Farkaslakán, ő az egyike a három Áronnak, akire a székelység a mai napig nagyon büszke, ahogy egy ottani mondás tartja: „Tamási Áron, Márton Áron és Gábor Áron/ Székely népünk büszkesége mind a három”.

Ki is volt Tamási Áron? Író, neki köszönhetjük az Ábel trilógiát és nem mellesleg ő volt, aki a székely nyelvjárá…

Erdély az ízek birodalma I.

Erdély, az óriások földje, ahol a hegyek a felhőket érik. A mellettünk elsuhanó vidék olyan, mint egy szépen megfestett tájkép, ahol a részletek tökéletes színkavalkáddá állnak össze. Magasabbnál magasabb hegyek vidéke ez, amit a természet gyönyörű zöld színű, sűrű, erdős mintákkal tarkított szőnyege borít. Erdők és határtalan, napfényben úszó zöld, kövér mezők, amelyeken csordák legelésznek, ahol a dombokra a folyamatosan vándorló fehér felhők árnyéka vetül. Amikor visszagondolok az ott töltött egy hétre, ezek a képek villannak emlékezetembe. Azonkívül, hogy bejártuk Erdély egy kis szegletét, még az ottani ízekbe is sikerült belekóstolnunk. De ne rohanjunk ennyire előre, kezdem a legelején! 
„Esőhozók”
Egy szürke, borongós, esős nyári kora reggelen Bors-Fiszli Editke, Bors István és e sorok írója magunk mögött hagytuk a régmúltat idéző rozsdás gyárkémények, kohók és bányák világát, a mi Osztravánkat. Ezerháromszáz kilométer állt előttünk, a szomorkás esős időjárás végigkísért minket …

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören     Szeretett Prágánkban az új szemeszter még csak jövőnek számított szeptember végén, az idén 60 éves AED héttagú képviselete, beleértve az új elnökségi tagokat viszont már elkezdte a munkát, egy szinttel feljebb, a Diákhálózat Hallgatói parlamentjén. Ja, már miután odaértünk, mert nem csak egy autónk veszett el… 
     Azzal a lelkesedéssel estünk neki rögtön hétfőn a saját rendezvényeink tervezéséhez is, új tagokkal bővülve. És ez meg is mutatkozott a nyitógyűlésen: „50 perc alatt megszerveztünk egy egész szemesztert, ez má’ valami!” És még mindig ugyanezzel a lendülettel pár nap múlva meg is nyitottuk a szemesztert egy kellemes kis sörözés keretein belül. Voltak új arcok, meg új nevek, aztán már csak össze kellett rakni őket…
     Két héttel később, a brünni Kafedik Mega7vége nevű rendezvénye után vasárnap természetesen teljesen fitten találkoztunk a Prágai Magyar Katolikus Lelkészség (azóta már plébánia lett) udvarán délelőtt a tanév…