Skip to main content

Kitekintés

A csíksomlyói búcsú egy volt prágai ösztöndíjas szemével.

A csíksomlyói búcsú a székelyek 1500-as évek derekára datálható, katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata. Az esemény alapja az a hagyomány, mely szerint János Zsigmond erdélyi fejedelem –aki katolikus hitben nevelkedet, majd széles skálát bejárva végül unitárius hitre tért- erőszakkal akarta unitárius hitre kényszeríteni a hitükhöz ragaszkodó Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát. A legenda szerint Zsigmond fejedelem nagy haddal érkezett Csíkországba, hogy akaratának érvényt szerezzen. A katolikus sereget a gyergyóalfalusi plébános szervezte meg, és a tolvajos tetői ütközetben győzedelmeskedtek a protestáns hadak felett. A csata alatt a székely asszonyok s gyermekek csíksomlyói templomban imádkoztak a győzelemért, Baba Máriához, a tűzbe öltözött Boldogasszonyhoz (a csángók ma is így nevezik Szűz Máriát). Azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút.

A búcsú azonban, bár egy római katolikus szentmise, mégis 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. Zarándokok százezrei érkeznek a világ minden tájáról, a legtöbben Magyarországról és a Felvidékről. De a tömegben lobogó zászlók mutatják meg igazán milyen sok helyről vesznek részt az eseményen, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A pünkösdi misét és a hozzá tartozó eseményeket a Duna tv minden évben élőben közvetíti.

Jómagam 2000-ben vettem részt először a búcsúban, akkor még gyermekfejjel fel sem fogtam hová érkeztem. Szüleim katolikus neveltetésben részesítettek, az általános iskolát és a gimnáziumot is felekezeti iskolában jártam ki. A gyakorlati hit élet részese mindenapjaimnak, mégis a Csíksomlyói búcsú élőben akkora hatást gyakorolt rám, hogy megfogadtam, hogy amikor csak lehetőségem nyílik, elzarándokolok a Csíksomlyó Szűzanyához. Az évek során voltam már gimnazistaként, cserkészcsapattal, de ahogy telet az idő próbáltam minél több barátomat az élet legkülönbözőbb területeiről meggyőzni, hogy legalább egyszer az életben érdemes elzarándokolni ide. Szerencsére törekvésemet siker koronázta, és gyakorlatilag minden évben nagy csapattal vágunk neki az útnak. A közéleti tevékenységemnek köszönhetően megismerkedtem rengetek erdélyi ifjúsági szervezettel, szerte az országból, és az utóbbi években mindig útba ejtjük a különböző régiók magyar ifjúsági közösségeit, ahol tapasztalatot cserélünk, beszélgetünk, és várost nézünk. Az odafelé tartó úton egy éjszakát immáron hagyományosan Kolozsváron töltünk,  Mátyás király szülővárosában.

Az élet úgy hozta, hogy 2014-es évben Prágában dolgozhattam a  magyar közösségért. Bár remekül éreztem magam, féltem, hogy ebben az évben a munka és a távolság miatt nem tudok részt venni a búcsúban. Szerencsémre fogadószervezetem, a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége, és annak is országos szervezőtitkára valamint elnöke engedélyével mégis lehetőségem nyílott rá. Közel 2 hónap távollét után az első haza utam Csíksomlyóra vezethetett, amiért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ezt lehetővé tették nekem.
 
 
A bejegyzést készítette: Kocsis Dániel

Comments

Popular posts from this blog

Erdély az ízek birodalma II.

Barangolás Udvarhelyszéken és a Sóvidéken
Másnap a reggelit követően a Székelyudvarhelyhez közeli szejkefürdői forrásnál álltunk meg kortyolva egyet a gyógyvízből, majd pedig a borvízmúzeumba vittek el minket erdélyi barátaink. A múzeumban még a mai napig látható Orbán Balázs szobra, az ő neve szorosan összekapcsolódik Szejke-fürdővel, amellett hogy fényképeivel megörökítette a kor természeti, épített és néprajzi örökségét, felvirágoztatta az ottani fürdő kultúrát is. A rossz időjárási körülményekre való tekintettel sajnos nem tudtunk felmenni a Hargitára, a székelyek szent hegyére, így helyette a parajdi sóbánya felé vettük az irányt. Útközben megálltunk Tamási Áron sírjánál Farkaslakán, ő az egyike a három Áronnak, akire a székelység a mai napig nagyon büszke, ahogy egy ottani mondás tartja: „Tamási Áron, Márton Áron és Gábor Áron/ Székely népünk büszkesége mind a három”.

Ki is volt Tamási Áron? Író, neki köszönhetjük az Ábel trilógiát és nem mellesleg ő volt, aki a székely nyelvjárá…

Már a huszadik!

Miért is van hatalmas jelentősége a minden évben megrendezésre kerülő művelődési táboroknak? Mit is jelentenek ezek a táborok számunkra itt élő magyaroknak Csehországban? Mi a táborok vonzereje? Miért is számoljuk a napokat és várjuk a következő évit?

Mindenkinek mást jelentenek, mint ahogy mindannyian másak vagyunk. Van, akinek az újra találkozás örömét, új baráti kapcsolatok kialakulását, szórakozást és mulatást magyar nyelven és a magyar zenére, van, akinek a magyar kultúrát, a művelődést, a tudásszomj csillapítását, de vannak olyanok is, akik a hétvégét egyszerűen csak a kellemes kikapcsolódásnak veszik a szép és kellemes környezetben, ahol természetesen nem hiányozhat a magyar szó. A fenn említett kérdésekre a válaszokat a táborlakókkal készített helyszíni interjúk adják meg. De mielőtt részletezném az összegyűjtött véleményeket, szeretnék először is visszatérni a kezdetekhez. Hogyan is kezdődött?
Becske Katalin, (Prága), a táborok ötletgazdája

1996-2000 között voltam a CSMMSZ szerv…

Erdély az ízek birodalma I.

Erdély, az óriások földje, ahol a hegyek a felhőket érik. A mellettünk elsuhanó vidék olyan, mint egy szépen megfestett tájkép, ahol a részletek tökéletes színkavalkáddá állnak össze. Magasabbnál magasabb hegyek vidéke ez, amit a természet gyönyörű zöld színű, sűrű, erdős mintákkal tarkított szőnyege borít. Erdők és határtalan, napfényben úszó zöld, kövér mezők, amelyeken csordák legelésznek, ahol a dombokra a folyamatosan vándorló fehér felhők árnyéka vetül. Amikor visszagondolok az ott töltött egy hétre, ezek a képek villannak emlékezetembe. Azonkívül, hogy bejártuk Erdély egy kis szegletét, még az ottani ízekbe is sikerült belekóstolnunk. De ne rohanjunk ennyire előre, kezdem a legelején! 
„Esőhozók”
Egy szürke, borongós, esős nyári kora reggelen Bors-Fiszli Editke, Bors István és e sorok írója magunk mögött hagytuk a régmúltat idéző rozsdás gyárkémények, kohók és bányák világát, a mi Osztravánkat. Ezerháromszáz kilométer állt előttünk, a szomorkás esős időjárás végigkísért minket …