Ugrás a fő tartalomra

LÉVAI SZENT LÁSZLÓ KÖR


      Kedves Mindnyájatok! Szeretnék egy kicsit más helyre elkalandozni, mint Csehország, és bemutatni Nektek egy felvidéki, még kissé fiatal, de annál tevékenyebb magyar szervezetet, a Lévai Szent László Kört, a Léva és Léva környéki magyar ajkú római katolikusokat összefogó társaságot.

Jelképünk, pecsétünk

      A kör megalakulásának ötlete néhány helyi katolikus polgár javaslata alapján fogalmazodótt meg 2012-ben azzal a gondolattal, hogy jó lenne hitünket és ebből fakadó hagyományainkat a templom falain kívül is gyakorolni, mely minden generáció, de kiváltképpen az ifjúság bátorítására szólítaná fel a figyelmet. Ez legyen az egyik fő cél a magyar katolikusok összefogása érdekében. Összeült egy kis csapat, és 2012. december 8-án már alá is írták a megállapodást a szervezet létrejöttéről. 
     A polgári társulás folytatója kíván lenni a valamikori Lévai Katholikus Körnek, a Lévai Női Mária-kogregációnak és  Lévai Férfi Mária-kongregációnak. Szeretnénk követni az őáltaluk felállított célokat és értékeket, melyek közé sorolhatjuk az alapvető keresztény értékek, családi hagyományokat, a nemzeti identitás ápolását és megerősítését, valamint a keresztény erkölcsi szellemet, mint alappilléreket.

Álarcosbál gyermekeknek ,,Kívül-belül váljunk szentekké,, címmel

Legfontosabb céljainknak tekintjük:

- a római katolikus hagyományok ápolását
- a hitélet elmélyítését
- a római katolikus ifjúságunknak a krisztusi tanok szellemében való vezetését
a keresztény magyar kultúra ápolását, megismertetését és terjesztését

- egy magyar ajkú lelkészi hivatás égi és földi kieszközlését Léva valamint Léva vidéke római katolikus hívei számára.A Lévai Szent László Kör ezen alapvető célok elérése érdekében szervezi rendszeres rendezvényeit.Nevünk eredete:
      A Lévai Szent László Kör elnevezése a legrégebbi reánk maradt lévai egyházi írásos emlékhez kötődik, ugyanis a mai Léva, a valamikori Új-Léva főutcájában az ún. Úri utcában (a fő városkaput és a fő várkaput összekötő utca) bal oldalán középtájon már a 14. században ott állt a mai Szent Mihály arkangyal plébániatemplom elődje, mely Szent Lászlónak volt felszentelve. Csak 1647-től változott Szent Lászlóról Szent Mihály arkangyalra a lévai plébániatemplom védőszentje, mivel 1554-től Léva állandó török fenyegetettségnek volt kitéve, s a török elleni veszély elhárításának kedvelt védőszentje volt Szent Mihály arkangyal. Majd a lévaiak 1902-ben, mikor a 90 éve torony nélkül álló plébániatemplomukra impozáns kettős tornyot emeltek, s azok közé elhelyezték Hölzel Albin budapesti szobrászművész pyrogránitból készült 3 m magas Szent László szobrát plébániatemplomuk valamikori védőszentjére kívántak emlékezni. 1902- től őrködik tehát Léva felett Szent László királyunk szobra, s ez a szép tárgyi emlék is sugallta társulásunk nevét.

Szent László szobra a lévai Szent Mihály plébániatemplom tornyai között      Az első közgyűlésünket már 2013 tavászán megtarottuk, melyen megfogalmaztuk céljainkat, terveinket, ötleteket cseréltünk, átdiskuráltuk legfontosabb feladatainkat. E mellett többek között megválasztottuk az első elnökséget, melyet azóta az idei harmadik kögyűlésünkön már újraválasztottunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy állandó programokat szervezzünk főleg az ifjúság részére. Bár sajnos, elég nehéz dolgunk van összetoborozni a mai fiatalokat a hit iránti nem érdekeltségük miatt. Sokan nem vallásos családban nevelkednek és a hittanórák nem mindig szolgálnak jó alapnak a hit megerősödésében. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a családi életben találják meg már kiskoruktól a hit fontosságát, a hitbe vetett erősséget. Igyekszünk évente többször gyermekprogramokatszervezni, melyeket összekötünk játékkal, szórakozással és a katolikus hitélet bemutatásával. Ezenkívül havi rendszerességgel magyar katolikus gyermekszentmisét tartunk, ahol minden kedves kisgyermek kezébe kaphatja az épp aktuális Lévai Csengettyűszó című gyermek- és ifjúsági lapot, melyet a kör tagjai nagy kreativitással szerkesztenek. A társulásunk rendezvényei közé sorolnám a gyakori kirándulásokat és zarándokutakat is, legyen az Léva környékén vagy kicsit messzebb. Az érdeklődés mindig kimagasló eredményeket mutat. Rendszeres előadásokat szervezünk a lévai Reviczky Ház falain belül, melyek keretében mindig bemutatjuk 1-1 lévai kötődésű magyar ajkú katolikus személyiség életét és műveit (költő, író, zeneszerző, paptanárm, stb...). Segítségünkre van sok rendezvény megszervezésben a lévai Reviczky Társulás is, mely házát a lévai Reviczky Házat, rendezvényeinkre ingyen és bérmentesen bocsájtja rendelkezésünkre. Ezúton is hálás köszönet Nekik érte!!!
      Programjainkat igyekszünk rendszeresen megszervezni ls érdekessé tenni minden generáció számára. Reméljük célba érünk, és minél közelebb sikerül az ifjúsághoz kerülni, bevonni őket programjainkba és velük együtt részt venni minél több eseményen.


Havi rendszerességű gyermekszentmise Léván

Zarándokút Nyitrára, az évente megrendezésre kerülő Szent László emlékmiséreElnökségünk jelenlegi tagjai:

- Müller Péter, elnök

- Vincze László, alelnök
- Müller Éva, pénztáros
- Ivkovič Krisztina, titkár
- Ivkovič Melinda, elnökségi tag
- Ivkovič Sándor, elnökségi tag
- Sál Attia, elnökségi tag


Elérhetőség:
lvszlk@gmail.com


,,Ó, Szent László, légy hozzánk jó, légy 

értünk Istennél közbenjáró.''


A bejegyzést készítette Ivkovič Krisztina a Lévai Szent László Kör dokumentumai alapján

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören     Szeretett Prágánkban az új szemeszter még csak jövőnek számított szeptember végén, az idén 60 éves AED héttagú képviselete, beleértve az új elnökségi tagokat viszont már elkezdte a munkát, egy szinttel feljebb, a Diákhálózat Hallgatói parlamentjén. Ja, már miután odaértünk, mert nem csak egy autónk veszett el… 
     Azzal a lelkesedéssel estünk neki rögtön hétfőn a saját rendezvényeink tervezéséhez is, új tagokkal bővülve. És ez meg is mutatkozott a nyitógyűlésen: „50 perc alatt megszerveztünk egy egész szemesztert, ez má’ valami!” És még mindig ugyanezzel a lendülettel pár nap múlva meg is nyitottuk a szemesztert egy kellemes kis sörözés keretein belül. Voltak új arcok, meg új nevek, aztán már csak össze kellett rakni őket…
     Két héttel később, a brünni Kafedik Mega7vége nevű rendezvénye után vasárnap természetesen teljesen fitten találkoztunk a Prágai Magyar Katolikus Lelkészség (azóta már plébánia lett) udvarán délelőtt a tanév…

Márciusi mulatságok 2018

Együtt mulattak a felvidéki magyar diákok Prágában
     A prágai Ady Endre Diákkör 2018 március 8-10. között rendezte meg a már tradícióvá vált háromnapos nagyszabású rendezvénysorozatát. A Márciusi Mulatságok egy 1990 óta minden évben megrendezésre kerülő háromnapos rendezvénysorozat, melynek célja, hogy a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban tanuló felvidéki magyar diákok találkozzanak, közösen szórakozzanak, ápolják a személyes baráti és szervezetek közti kapcsolatokat és együtt emlékezzenek meg nemzeti ünnepünk alkalmából. Évek óta rendszeres vendégei az eseménynek a szegedi, erdélyi és vajdasági diákszervezetek képviselői is, ezzel erősítve az egész Kárpát-medencén átnyúló együttműködést.      Az idei programsorozatot a csütörtök esti hagyományos sörözés indította a Klamovka étteremben. A sörözés és beszélgetés mellett minden résztvevőnek lehetősége nyílt moldvai és gyimesi tánclépéseket tanulni, amihez a Huzavona és a Folkpakk együttesek szolgáltatták a lábalávalót.       …

A prágai magyar Összhang

A prágai magyar Összhang
     Bizonyára tudja a kedves Olvasó, hogy a 80-as, 90-es  években, vagyis az internetet, alkalmazásokat és közösségi oldalakat megelőző „kőkorszakban“ egészen más volt a kommunikáció a csehországi magyar közösségben is, mint manapság. Mégis volt igény arra, hogy jobban megismerjék egymást a helyi magyarok, és minőségi időt töltsenek együtt, összhangban legyenek egymással. Az irodalom szeretete arra indította a prágai magyar klubok tagjait (vagyis az Ady Endre Diákkört és a CSMMSZ-t), hogy évente egyszer szavalóversenyt szervezzenek. Az érdeklődők száma folyamatosan növekedett, így 1998-ban a Taplra, Petőfi című „összmagyar“ szavalóverseny Prágában is tarthatott egy válogatót, melynek győztese, Pralovszky Béla végül a magyarországi középdöntőig jutott el. A 2000-es években változtak az igények, a résztvevők száma csökkent, ezért 2004-től inkább irodalombarátok és zenekedvelők találkozóját szervezik meg minden év áprilisában. Ekkortól datálódik az Összhang elnev…