Ugrás a fő tartalomra

LÉVAI SZENT LÁSZLÓ KÖR


      Kedves Mindnyájatok! Szeretnék egy kicsit más helyre elkalandozni, mint Csehország, és bemutatni Nektek egy felvidéki, még kissé fiatal, de annál tevékenyebb magyar szervezetet, a Lévai Szent László Kört, a Léva és Léva környéki magyar ajkú római katolikusokat összefogó társaságot.

Jelképünk, pecsétünk

      A kör megalakulásának ötlete néhány helyi katolikus polgár javaslata alapján fogalmazodótt meg 2012-ben azzal a gondolattal, hogy jó lenne hitünket és ebből fakadó hagyományainkat a templom falain kívül is gyakorolni, mely minden generáció, de kiváltképpen az ifjúság bátorítására szólítaná fel a figyelmet. Ez legyen az egyik fő cél a magyar katolikusok összefogása érdekében. Összeült egy kis csapat, és 2012. december 8-án már alá is írták a megállapodást a szervezet létrejöttéről. 
     A polgári társulás folytatója kíván lenni a valamikori Lévai Katholikus Körnek, a Lévai Női Mária-kogregációnak és  Lévai Férfi Mária-kongregációnak. Szeretnénk követni az őáltaluk felállított célokat és értékeket, melyek közé sorolhatjuk az alapvető keresztény értékek, családi hagyományokat, a nemzeti identitás ápolását és megerősítését, valamint a keresztény erkölcsi szellemet, mint alappilléreket.

Álarcosbál gyermekeknek ,,Kívül-belül váljunk szentekké,, címmel

Legfontosabb céljainknak tekintjük:

- a római katolikus hagyományok ápolását
- a hitélet elmélyítését
- a római katolikus ifjúságunknak a krisztusi tanok szellemében való vezetését
a keresztény magyar kultúra ápolását, megismertetését és terjesztését

- egy magyar ajkú lelkészi hivatás égi és földi kieszközlését Léva valamint Léva vidéke római katolikus hívei számára.A Lévai Szent László Kör ezen alapvető célok elérése érdekében szervezi rendszeres rendezvényeit.Nevünk eredete:
      A Lévai Szent László Kör elnevezése a legrégebbi reánk maradt lévai egyházi írásos emlékhez kötődik, ugyanis a mai Léva, a valamikori Új-Léva főutcájában az ún. Úri utcában (a fő városkaput és a fő várkaput összekötő utca) bal oldalán középtájon már a 14. században ott állt a mai Szent Mihály arkangyal plébániatemplom elődje, mely Szent Lászlónak volt felszentelve. Csak 1647-től változott Szent Lászlóról Szent Mihály arkangyalra a lévai plébániatemplom védőszentje, mivel 1554-től Léva állandó török fenyegetettségnek volt kitéve, s a török elleni veszély elhárításának kedvelt védőszentje volt Szent Mihály arkangyal. Majd a lévaiak 1902-ben, mikor a 90 éve torony nélkül álló plébániatemplomukra impozáns kettős tornyot emeltek, s azok közé elhelyezték Hölzel Albin budapesti szobrászművész pyrogránitból készült 3 m magas Szent László szobrát plébániatemplomuk valamikori védőszentjére kívántak emlékezni. 1902- től őrködik tehát Léva felett Szent László királyunk szobra, s ez a szép tárgyi emlék is sugallta társulásunk nevét.

Szent László szobra a lévai Szent Mihály plébániatemplom tornyai között      Az első közgyűlésünket már 2013 tavászán megtarottuk, melyen megfogalmaztuk céljainkat, terveinket, ötleteket cseréltünk, átdiskuráltuk legfontosabb feladatainkat. E mellett többek között megválasztottuk az első elnökséget, melyet azóta az idei harmadik kögyűlésünkön már újraválasztottunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy állandó programokat szervezzünk főleg az ifjúság részére. Bár sajnos, elég nehéz dolgunk van összetoborozni a mai fiatalokat a hit iránti nem érdekeltségük miatt. Sokan nem vallásos családban nevelkednek és a hittanórák nem mindig szolgálnak jó alapnak a hit megerősödésében. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a családi életben találják meg már kiskoruktól a hit fontosságát, a hitbe vetett erősséget. Igyekszünk évente többször gyermekprogramokatszervezni, melyeket összekötünk játékkal, szórakozással és a katolikus hitélet bemutatásával. Ezenkívül havi rendszerességgel magyar katolikus gyermekszentmisét tartunk, ahol minden kedves kisgyermek kezébe kaphatja az épp aktuális Lévai Csengettyűszó című gyermek- és ifjúsági lapot, melyet a kör tagjai nagy kreativitással szerkesztenek. A társulásunk rendezvényei közé sorolnám a gyakori kirándulásokat és zarándokutakat is, legyen az Léva környékén vagy kicsit messzebb. Az érdeklődés mindig kimagasló eredményeket mutat. Rendszeres előadásokat szervezünk a lévai Reviczky Ház falain belül, melyek keretében mindig bemutatjuk 1-1 lévai kötődésű magyar ajkú katolikus személyiség életét és műveit (költő, író, zeneszerző, paptanárm, stb...). Segítségünkre van sok rendezvény megszervezésben a lévai Reviczky Társulás is, mely házát a lévai Reviczky Házat, rendezvényeinkre ingyen és bérmentesen bocsájtja rendelkezésünkre. Ezúton is hálás köszönet Nekik érte!!!
      Programjainkat igyekszünk rendszeresen megszervezni ls érdekessé tenni minden generáció számára. Reméljük célba érünk, és minél közelebb sikerül az ifjúsághoz kerülni, bevonni őket programjainkba és velük együtt részt venni minél több eseményen.


Havi rendszerességű gyermekszentmise Léván

Zarándokút Nyitrára, az évente megrendezésre kerülő Szent László emlékmiséreElnökségünk jelenlegi tagjai:

- Müller Péter, elnök

- Vincze László, alelnök
- Müller Éva, pénztáros
- Ivkovič Krisztina, titkár
- Ivkovič Melinda, elnökségi tag
- Ivkovič Sándor, elnökségi tag
- Sál Attia, elnökségi tag


Elérhetőség:
lvszlk@gmail.com


,,Ó, Szent László, légy hozzánk jó, légy 

értünk Istennél közbenjáró.''


A bejegyzést készítette Ivkovič Krisztina a Lévai Szent László Kör dokumentumai alapján

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Erdély az ízek birodalma II.

Barangolás Udvarhelyszéken és a Sóvidéken
Másnap a reggelit követően a Székelyudvarhelyhez közeli szejkefürdői forrásnál álltunk meg kortyolva egyet a gyógyvízből, majd pedig a borvízmúzeumba vittek el minket erdélyi barátaink. A múzeumban még a mai napig látható Orbán Balázs szobra, az ő neve szorosan összekapcsolódik Szejke-fürdővel, amellett hogy fényképeivel megörökítette a kor természeti, épített és néprajzi örökségét, felvirágoztatta az ottani fürdő kultúrát is. A rossz időjárási körülményekre való tekintettel sajnos nem tudtunk felmenni a Hargitára, a székelyek szent hegyére, így helyette a parajdi sóbánya felé vettük az irányt. Útközben megálltunk Tamási Áron sírjánál Farkaslakán, ő az egyike a három Áronnak, akire a székelység a mai napig nagyon büszke, ahogy egy ottani mondás tartja: „Tamási Áron, Márton Áron és Gábor Áron/ Székely népünk büszkesége mind a három”.

Ki is volt Tamási Áron? Író, neki köszönhetjük az Ábel trilógiát és nem mellesleg ő volt, aki a székely nyelvjárá…

Erdély az ízek birodalma I.

Erdély, az óriások földje, ahol a hegyek a felhőket érik. A mellettünk elsuhanó vidék olyan, mint egy szépen megfestett tájkép, ahol a részletek tökéletes színkavalkáddá állnak össze. Magasabbnál magasabb hegyek vidéke ez, amit a természet gyönyörű zöld színű, sűrű, erdős mintákkal tarkított szőnyege borít. Erdők és határtalan, napfényben úszó zöld, kövér mezők, amelyeken csordák legelésznek, ahol a dombokra a folyamatosan vándorló fehér felhők árnyéka vetül. Amikor visszagondolok az ott töltött egy hétre, ezek a képek villannak emlékezetembe. Azonkívül, hogy bejártuk Erdély egy kis szegletét, még az ottani ízekbe is sikerült belekóstolnunk. De ne rohanjunk ennyire előre, kezdem a legelején! 
„Esőhozók”
Egy szürke, borongós, esős nyári kora reggelen Bors-Fiszli Editke, Bors István és e sorok írója magunk mögött hagytuk a régmúltat idéző rozsdás gyárkémények, kohók és bányák világát, a mi Osztravánkat. Ezerháromszáz kilométer állt előttünk, a szomorkás esős időjárás végigkísért minket …

Már a huszadik!

Miért is van hatalmas jelentősége a minden évben megrendezésre kerülő művelődési táboroknak? Mit is jelentenek ezek a táborok számunkra itt élő magyaroknak Csehországban? Mi a táborok vonzereje? Miért is számoljuk a napokat és várjuk a következő évit?

Mindenkinek mást jelentenek, mint ahogy mindannyian másak vagyunk. Van, akinek az újra találkozás örömét, új baráti kapcsolatok kialakulását, szórakozást és mulatást magyar nyelven és a magyar zenére, van, akinek a magyar kultúrát, a művelődést, a tudásszomj csillapítását, de vannak olyanok is, akik a hétvégét egyszerűen csak a kellemes kikapcsolódásnak veszik a szép és kellemes környezetben, ahol természetesen nem hiányozhat a magyar szó. A fenn említett kérdésekre a válaszokat a táborlakókkal készített helyszíni interjúk adják meg. De mielőtt részletezném az összegyűjtött véleményeket, szeretnék először is visszatérni a kezdetekhez. Hogyan is kezdődött?
Becske Katalin, (Prága), a táborok ötletgazdája

1996-2000 között voltam a CSMMSZ szerv…