Ugrás a fő tartalomra

Húsvét üzenete Ostraván


Egy kisebbségben élő közösség egyik fontos megtartó ereje a vallás, s különösen akkor válik fontossá, amikor az anyanyelven kiváltság a közös ima. Épp ezért már hetek óta örömmel vegyes izgalommal készült az ostravai magyar közösség a számukra oly ritkán megadató magyar nyelvű szentmisére, melyre a húsvétvasárnap utáni szombaton került sor. A szentmisét Balga Zoltán atya, a Prágai Magyar Katolikus Lelkészség vezetője celebrálta.Az Ostravai Magyar Klubban már péntek déltől elkezdődött a készülődés, ugyanis a szervezők a szentmise nyújtotta lelki táplálék után egy ínycsiklandó közös ebédre invitálták a vendégeket.


Zoltán atya prédikációjában a húsvét misztériumáról beszélt. Hogy valójában újra és újra rá kell döbbenünk, mekkora áldozatot vállalt értünk Krisztus. Gyakran még most sem értjük ennek a titkát, mélységét.Hangsúlyozta, hogy mernünk kell felvállalnunk kereszténységünket, hitünket, mernünk kell tanúságot tenni, hisz ma is nagy szükség van erre.
Ahhoz, hogy tanúi tudjunk lenni a húsvéti hitnek, elengedhetetlenül szükséges az ismeret, a találkozás és a közlés hármassága. Vajon elég ismeret birtokában vagyunk-e, ha mi magunk nem szánunk időt a hitbéli tudásunk bővítésére? A tanúságtétel alapja a megalapozott magabiztosság, mely ismeretek hiányában ingatag. A találkozás megéléséhez a napi elcsendesedés, ima, a szentmisén való részvétel segíthet hozzá bennünket. S ha megvan a kellő elméleti ismeretünk és mély, őszinte, Istenbe vetett hitünk, akkor ezeket a titkokat tudnunk kell kifelé is közölni, mely által elindulunk a tanúságtevők útján.
Mernünk kell levonnunk húsvét következményeit a saját életünkre. Aki csak távolról szemléli a húsvéti eseményeket, az sosem kerül birtokába ennek a titoknak. Aki mer közel lépni hozzá, az lát és hisz. Vagyis közel menni a Krisztus-eseményhez azt jelenti, hogy merünk látni és hinni. A húsvéti hit nem csupán az üres sír megtapasztalása, hanem találkozás a feltámadottal.
Zoltán atya a szentmise zárásaként azzal bocsátotta el a híveket, hogy merjük meghallani és magunkévá tenni a mindennapjainkban húsvét üzenetét. Tárjuk ki a lelkünket és lássuk meg embertársainkban a feltámadt Krisztust. Lássuk meg magunkban, hisz értünk is vállalta a kínszenvedést és a kereszthalált megváltásunkért.

A szentmisét követően és még az ebédet megelőzően Zoltán atya nemrégiben megjelent Remény-sugarak c. könyve került terítékre, mely korábban írt elmélkedéseinek válogatása. A szerző népszerűségének bizonyítéka, hogy az utolsó darabig elfogyott a kiadvány.
Végezetül a prédikációt is záró, Ady által oly tisztán megfogalmazott sorok álljanak itt mélységes egyszerűségükben:

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.A bejegyzést készítette: Demján Izabella


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören     Szeretett Prágánkban az új szemeszter még csak jövőnek számított szeptember végén, az idén 60 éves AED héttagú képviselete, beleértve az új elnökségi tagokat viszont már elkezdte a munkát, egy szinttel feljebb, a Diákhálózat Hallgatói parlamentjén. Ja, már miután odaértünk, mert nem csak egy autónk veszett el… 
     Azzal a lelkesedéssel estünk neki rögtön hétfőn a saját rendezvényeink tervezéséhez is, új tagokkal bővülve. És ez meg is mutatkozott a nyitógyűlésen: „50 perc alatt megszerveztünk egy egész szemesztert, ez má’ valami!” És még mindig ugyanezzel a lendülettel pár nap múlva meg is nyitottuk a szemesztert egy kellemes kis sörözés keretein belül. Voltak új arcok, meg új nevek, aztán már csak össze kellett rakni őket…
     Két héttel később, a brünni Kafedik Mega7vége nevű rendezvénye után vasárnap természetesen teljesen fitten találkoztunk a Prágai Magyar Katolikus Lelkészség (azóta már plébánia lett) udvarán délelőtt a tanév…

Márciusi mulatságok 2018

Együtt mulattak a felvidéki magyar diákok Prágában
     A prágai Ady Endre Diákkör 2018 március 8-10. között rendezte meg a már tradícióvá vált háromnapos nagyszabású rendezvénysorozatát. A Márciusi Mulatságok egy 1990 óta minden évben megrendezésre kerülő háromnapos rendezvénysorozat, melynek célja, hogy a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban tanuló felvidéki magyar diákok találkozzanak, közösen szórakozzanak, ápolják a személyes baráti és szervezetek közti kapcsolatokat és együtt emlékezzenek meg nemzeti ünnepünk alkalmából. Évek óta rendszeres vendégei az eseménynek a szegedi, erdélyi és vajdasági diákszervezetek képviselői is, ezzel erősítve az egész Kárpát-medencén átnyúló együttműködést.      Az idei programsorozatot a csütörtök esti hagyományos sörözés indította a Klamovka étteremben. A sörözés és beszélgetés mellett minden résztvevőnek lehetősége nyílt moldvai és gyimesi tánclépéseket tanulni, amihez a Huzavona és a Folkpakk együttesek szolgáltatták a lábalávalót.       …

A prágai magyar Összhang

A prágai magyar Összhang
     Bizonyára tudja a kedves Olvasó, hogy a 80-as, 90-es  években, vagyis az internetet, alkalmazásokat és közösségi oldalakat megelőző „kőkorszakban“ egészen más volt a kommunikáció a csehországi magyar közösségben is, mint manapság. Mégis volt igény arra, hogy jobban megismerjék egymást a helyi magyarok, és minőségi időt töltsenek együtt, összhangban legyenek egymással. Az irodalom szeretete arra indította a prágai magyar klubok tagjait (vagyis az Ady Endre Diákkört és a CSMMSZ-t), hogy évente egyszer szavalóversenyt szervezzenek. Az érdeklődők száma folyamatosan növekedett, így 1998-ban a Taplra, Petőfi című „összmagyar“ szavalóverseny Prágában is tarthatott egy válogatót, melynek győztese, Pralovszky Béla végül a magyarországi középdöntőig jutott el. A 2000-es években változtak az igények, a résztvevők száma csökkent, ezért 2004-től inkább irodalombarátok és zenekedvelők találkozóját szervezik meg minden év áprilisában. Ekkortól datálódik az Összhang elnev…