Ugrás a fő tartalomra

Vasárnapi iskola - a vallásosság igényének felkeltése kisgyerekkorban


            Hogyan lehet a gyerekek számára befogadhatóvá és érdekessé tenni a vasárnapi istentisztelet vagy szentmise üzenetét?

Erre kérdésre ad választ a vasárnapi iskolai tevékenység, mely Prágában is szeretettel várja az érdeklődő gyerekeket.

Fontos, hogy kisgyermekkorban a családi nevelés kiegészítéseként valláserkölcsi nevelés is folyjon, hiszen ha ebben az életkorban nem alakul ki a valláshoz való kötődés, később egyre nehezebben fog.

A vasárnapi iskola Isten Szentlelkének tanítói és nevelői munkája, melyet az önkéntes vezetők által kötelező számonkérés és osztályozás nélkül a gyermekek között végez azért, hogy őket az Ige, az imádság és keresztyén egyéniségek által istendicsőítő életre és az üdvösség útjára elvezesse. 

A vasárnapi iskolák egy-egy adott egyházközösséghez szorosan kötődve az óvodás és iskoláskorú gyermekek nevelésével foglalkoznak, a tematikájában a valláserkölcsi nevelésre összpontosítanak.

A vasárnapi iskola célja, hogy megismertesse a gyermekeket az Úr üzenetével, ismertesse velük a Biblia jelentőségét és szentségét, megtanítsa őket arra, hogyan lehet a szívet kitárva beszélgetni a mennyei Atyával. Az elsődleges szempont a lelki növekedés az ismeretszerzés mellett.

A prágai vasárnapi iskolai tevékenységet Hlavács Pál kezdte el még 2011-ben. Az ő áldozatos munkájának köszönhetően a foglalkozást látogató gyerekek száma eléri a 8 főt is. A vasárnapi iskola tananyaga a Gyermekbiblia (Omega Kiadó, Debrecen) és a Parakletos (365 bibliai történet gyerekeknek és tanítóknak, Parakletos Kiadó) tematikáját követi, illetve természetesen alkalmazkodik az épp aktuális egyházi ünnepekhez.


Ebbe a folyamatba sikerült bekapcsolódnom nekem is 2016 októberében. Segédkeztem a karácsonyi színdarab lebonyolításának háttérmunkálataiban, illetve több alkalmat is megtartottam a gyerekeknek. Igyekszem színessé és érdekessé tenni számukra a foglalkozásokat, melyhez hitoktatói múltamat és az élménypedagógia, ezen belül a bibliai élménypedagógia módszerét is felhasználom.

Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás kifejezésének szinonimájaként jelenik meg a magyar nyelvben, az angol experiental education szóösszetétel fordítása. Élménypedagógiának a cselekvés általi tanulás és fejlődés egyik sajátos változatát nevezzük. A módszer lényege, hogy cselekvésre készteti a résztvevőket. Olyan helyzetet teremt, melyben a csoport tagjai késztetést éreznek arra, hogy próbára tegyék tudásukat, képességeiket, kreativitásukat. Saját fizikai, pszichikai képességeikkel szembesít, és ami talán ennél is fontosabb: a személyes élményre koncentrál. A végrehajtás után nagy gondot fordít az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy mélyebbre jussunk pedagógiai céljaink elérésében, maximálisan kiaknázva a szituációban rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket. A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, amelyben a részvevők aktív részvétele szükséges.

A bibliai élménypedagógia a vallásos életre való neveléssel foglalkozik a tapasztalati tanulás módszerével. Ötvözi az elméleti tudás átadását a gyakorlati tevékenységgel, és az abból leszűrt tanulságok tudatosításával.

A könnyebb és kézzelfoghatóbb érthetőség miatt szolgálok pár példával is, hogyan zajlik egy-egy ilyen foglalkozásunk.


A karácsony történetét és misztériumát a Kett-féle padlóképes módszerrel éltük át, ami azt jelenti, hogy vizuálisan, tárgyakat használva (bibliai bábok, kötelek, kártyák stb.) megjelenítettük az állomásokat, melyekhez egy-egy tevékenység is társult. Így nemcsak elbeszélte a foglalkozás vezetője nekik a történetet, hanem maguk is annak részesévé váltak, alakíthatták, láthatták. Amikor a három király Heródeshez ment, mert keresték az újszülöttet, akkor több ajtón is keresztül kellett haladniuk. 

Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a gyerekek körben állva fogták egymás kezét, és anélkül, hogy elengedték volna, körbe kellett magukon adniuk egy körré összekötözött kötéldarabot. Tehát így ők maguk is bejutottak szimbolikusan azon a bizonyos ajtón, ami Heródeshez vezet, közben játszottak, és egyben az együttműködési készségük is fejlődött a gyakorlat során (persze ezekre segítő kérdésekkel kellett rávezetni őket). Ezt a gyakorlatot lehet nehezíteni két kötélkörrel, vagy összekötözött körökkel is.

Sámson története kapcsán többször is használtunk érzelemkártyákat (olyan rajzok, melyek az emberi gesztusok, mimikák segítségével fejeznek ki érzelmeket), tudatosítva a saját éltünkből vett példákon, hogy egyik-másik történés, tett milyen érzést gyakorolhatott Sámsonra, és ebből fakadóan ez milyen cselekedetéhez vezetett.


A bizalom fontosságát Sámson és Delila viszonyában szintén egy gyakorlattal mélyítettük el. A gyerekek párokat alkottak, majd az egyiknek bekötöttük a szemét, és meg kellett találnia egy bizonyos, számára ismeretlen helyen elrejtett tárgyat úgy, hogy a társa szóban (és CSAK szóban, fizikai kontaktus nélkül!) irányította, segítve kikerülni az elé helyezett akadályokat. Majd ugyanezt helyzetcserével is megcsináltuk: aki az első körben irányított, az vált irányítottá – és mindezt azért, hogy megtapasztalják, milyen helyzetben volt az imént a másik. Ezzel tudatosítva az első körből szerzett tanulságokat, hogy figyeljenek oda az esetlegesen elkövetett hibák elkerülésére, vigyázzanak a társukra, hisz ebben a helyzetben ő a felelős érte. Illetve várjon a látó fél irányítására, bízzon abban, hogy igenis jó helyre vezeti őt és vigyáz rá.

Ezek természetesen csak kiragadott példák az alkalmakból, mindig igyekszünk tudatosítani, illetve visszautalni az elmúlt alkalmakra. A készség szintű használat csak egy hosszadalmas folyamat eredménye lehet. És persze sokat játszunk csak a játék kedvéért, hogy jól érezzük magunkat.

A prágai vasárnapi iskola szívesen fogad minden beszkennelt kifestőt/tematikus foglalkozás-ötletet, gyerekbiblia-történetet/feldolgozást, szóval mindent, ami segíthet az alkalmon szolgáló felnőttnek a foglalkozás tervezésében, vezetésében.

Természetesen várjuk szeretettel az érdeklődő gyerekeket vasárnaponként 16.30-tól a prágai magyar református gyülekezet Klimentská utcai termébe (Prága 1, Klimentská ulice 18., kapucsengő: Sál 3. patro)!

Források:


A bejegyzést készítette: Demján Izabella

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Erdély az ízek birodalma II.

Barangolás Udvarhelyszéken és a Sóvidéken
Másnap a reggelit követően a Székelyudvarhelyhez közeli szejkefürdői forrásnál álltunk meg kortyolva egyet a gyógyvízből, majd pedig a borvízmúzeumba vittek el minket erdélyi barátaink. A múzeumban még a mai napig látható Orbán Balázs szobra, az ő neve szorosan összekapcsolódik Szejke-fürdővel, amellett hogy fényképeivel megörökítette a kor természeti, épített és néprajzi örökségét, felvirágoztatta az ottani fürdő kultúrát is. A rossz időjárási körülményekre való tekintettel sajnos nem tudtunk felmenni a Hargitára, a székelyek szent hegyére, így helyette a parajdi sóbánya felé vettük az irányt. Útközben megálltunk Tamási Áron sírjánál Farkaslakán, ő az egyike a három Áronnak, akire a székelység a mai napig nagyon büszke, ahogy egy ottani mondás tartja: „Tamási Áron, Márton Áron és Gábor Áron/ Székely népünk büszkesége mind a három”.

Ki is volt Tamási Áron? Író, neki köszönhetjük az Ábel trilógiát és nem mellesleg ő volt, aki a székely nyelvjárá…

Erdély az ízek birodalma I.

Erdély, az óriások földje, ahol a hegyek a felhőket érik. A mellettünk elsuhanó vidék olyan, mint egy szépen megfestett tájkép, ahol a részletek tökéletes színkavalkáddá állnak össze. Magasabbnál magasabb hegyek vidéke ez, amit a természet gyönyörű zöld színű, sűrű, erdős mintákkal tarkított szőnyege borít. Erdők és határtalan, napfényben úszó zöld, kövér mezők, amelyeken csordák legelésznek, ahol a dombokra a folyamatosan vándorló fehér felhők árnyéka vetül. Amikor visszagondolok az ott töltött egy hétre, ezek a képek villannak emlékezetembe. Azonkívül, hogy bejártuk Erdély egy kis szegletét, még az ottani ízekbe is sikerült belekóstolnunk. De ne rohanjunk ennyire előre, kezdem a legelején! 
„Esőhozók”
Egy szürke, borongós, esős nyári kora reggelen Bors-Fiszli Editke, Bors István és e sorok írója magunk mögött hagytuk a régmúltat idéző rozsdás gyárkémények, kohók és bányák világát, a mi Osztravánkat. Ezerháromszáz kilométer állt előttünk, a szomorkás esős időjárás végigkísért minket …

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören

Egy fél évnyi AED tevékenység, röviden és tömören     Szeretett Prágánkban az új szemeszter még csak jövőnek számított szeptember végén, az idén 60 éves AED héttagú képviselete, beleértve az új elnökségi tagokat viszont már elkezdte a munkát, egy szinttel feljebb, a Diákhálózat Hallgatói parlamentjén. Ja, már miután odaértünk, mert nem csak egy autónk veszett el… 
     Azzal a lelkesedéssel estünk neki rögtön hétfőn a saját rendezvényeink tervezéséhez is, új tagokkal bővülve. És ez meg is mutatkozott a nyitógyűlésen: „50 perc alatt megszerveztünk egy egész szemesztert, ez má’ valami!” És még mindig ugyanezzel a lendülettel pár nap múlva meg is nyitottuk a szemesztert egy kellemes kis sörözés keretein belül. Voltak új arcok, meg új nevek, aztán már csak össze kellett rakni őket…
     Két héttel később, a brünni Kafedik Mega7vége nevű rendezvénye után vasárnap természetesen teljesen fitten találkoztunk a Prágai Magyar Katolikus Lelkészség (azóta már plébánia lett) udvarán délelőtt a tanév…